About us //

EU Projects

07.11.2011

LIAA

RD Alfa Microelectronics has concluded the contract No.L-ĀTA-11-0760 with LIAA “Investment and Development Agency of Latvia” on 02/11/2011 on the project “ Development of External Markets, External Marketing", No. ĀTA/2.3.1.1.1/11/30/027  on the participation at the international exhibition  "Subcon - 2011" in Birmingham (United Kingdom), on the common stand with other Latvian companies, which was approved by LIAA agreement No.9.2-1.1/7008SF on the 30/09/2011 and was partly financed by the European Regional Development Fund.

 

AS "RD Alfa mikroelektronikas departaments" 02.11.2011 ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-11-0760 ar LIAA - "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projektu “Ārējo tirgu apgūšana, ārējais mārketings”, Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/11/30/027 - "Dalība starptautiskā izstādē "Subcon - 2011" Birmingemā (Apvienotā Karaliste), Latvijas uzņēmumu kopstendā, kas apstiprināts ar LIAA 2011. gada 30. septembra lēmumu Nr.9.2-1.1/7008SF, un ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce