About us //

EU Projects

Rail-to-Rail

 

A/S “RD ALFA mikroelektronikas departaments” turpina veikt pētījumu Nr. 1.17. “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja  tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”, kas tiek īstenots Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra īstenotā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006 ietvaros. Projektu līdzfinansē projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma izpildes periods 01.12.2020.  - 30.06.2022.

Pētījuma otrajā ceturksnī (01.03.2021. – 31.05.2021.) tika pabeigts darbs pie operacionālā pastiprināta elektriskās shēmas un mikroshēmas struktūras shēmas izstrādes,  tika izstrādāta mikroshēmas topoloģija un saistītā dokumentācija, tika sagatavota ražošanas dokumentācija, kas nodota ražotājam mikroshēmas čipa izgatavošanai. Operacionālā pastiprinātāja elektriskās shēmas modelēšana PSpice programmā ļāva pārliecināties, ka ir iespējams sasniegt operacionālajam pastiprinātājam aRD824 izvirzītās prasības.

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce