About us //

EU Projects

01.12.2020

Rail-to-Rail

 A/S “RD ALFA mikroelektronikas departaments”  ir uzsācis pētījumu Nr. 1.17. “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja  tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”, kas tiek īstenots Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra īstenotā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006 ietvaros. Projektu līdzfinansē projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma izpildes periods 01.12.2020.  - 30.06.2022.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt, izpētīt un testēt zema sprieguma (Vs = 5 V un Vs = ± 2,5V) un zema trokšņa līmeņa (<4  mV, p-p 0,1 līdz 10 Hz) četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālo  pastiprinātāju ar fet tranzistoriem ieejā, kas nodrošina pikoampēru  ieejas strāvu (<15pA) un novirzes spriegumu <500 mV.

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce