Microelectronics

22.03.2019

European Space Components Conference 2019

Company representative Lev Lapkis participated in the European Space Components Conference ESCCON 2019 this year in Nordwick (Netherlands) from 11-13 March 2019. The conference was an important event that gathered information on the ongoing component market and their potential in collaboration with the European Space Agency. Discussions were held with existing and potential partners. The company representative also presented the ESA-PECS project αRD124A for ESA missions.

 

The trip was implemented within the framework of the "Cluster program" project. “The Green and Smart Technologies Cluster” with the Central Finance and Contracting Agency of the Republic of Latvia concluded the Contract No. 3.2.1.1/16/A/016 based on the implementation of this project.

 

LV:

Uzņēmuma pārstāvis Ļevs Lapkis piedalījās European Space Components Conference  ESCCON 2019 no šī gada 11. līdz 13. martam Nordvikā (Nīderlande.  Konferencs laikā tika iegūta informācija par notiekošo komponentu ražotāju tirgū un viņu iespējām sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru. Notika pārrunas ar esošiem un potenciāliem partneriem. Kā arī uzņēmuma pārstāvis prezentēja ESA-PECS projektu  αRD124A EKA misijām

 

 

Brauciens tika realizēts projekta “Klasteru programma” ietvaros. Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Līgumu Nr. 3.2.1.1/16/A/016 par šī projekta īstenošanu.

 

 

http://greentechlatvia.eu/lv/klasteru-programma

 

 

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce