Microelectronics

15.04.2019

Paris Space Week 2019

RD Alfa Microelectronics representatives from 2nd  to  3rd of April visited Paris Space Week. This is one of the most important activities in the European space industry, which brings together representatives of the space industry to discuss cooperation opportunities, gain new contacts and become familiar with the needs and capabilities of the European Space Agency.

 

During the event, the company representatives met with potential partners who could become potential partners of  the Latvian “Green Tech Cluster”, which is a benefit for the Latvian industry as a whole.

 

The trip was implemented within the framework of the "Cluster program" project. “The Green and Smart Technologies Cluster” with the Central Finance and Contracting Agency of the Republic of Latvia concluded the Contract No. 3.2.1.1/16/A/016 based on the implementation of this project.

 

LV:

RD Alfa mikroelektronika pārstāvji no 2.   un 3. aprīlī apmeklēja Paris Space  Week. Šis ir viens no svarīgākajiem pasākumiem Eiropas kosmosa industriju jomā kurā pulcējas kosmosa industriju pārstāvji lai apspriestu sadarbības iespējas, gūtu jaunus kontaktus un iepazītos ar Eiropas kosmosa aģentūras vajadzībām un iespējām.

 

Pasakuma laikā uzņēmuma pārstāvjiem notika tikšanās ar potenciāliem sadarbības partneriem, kuri varētu sadarboties ar dažādiem “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera” biedriem, kas ir ieguvums Latvijas nozarei kopumā.

 

Brauciens tika realizēts projekta “Klasteru programma” ietvaros. Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Līgumu Nr. 3.2.1.1/16/A/016 par šī projekta īstenošanu.

 

http://greentechlatvia.eu/lv/klasteru-programma/

 

 

 

 

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce