About us //

EU Projects

Rail-to-Rail 28.02.22

 A/S “RD ALFA mikroelektronikas departaments” turpina veikt pētījumu Nr. 1.17. “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja  tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”, kas tiek īstenots Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra īstenotā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006 ietvaros. Projektu līdzfinansē projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma izpildes periods 01.12.2020.  - 30.06.2022.

Pētījuma piektajā ceturksnī (01.12.2021. – 28.02.2021.) tika precizētas mikroshēmu plates un veikta plašu testēšana un raksturošana. Saņēmām 3 veidu plates kā arī modeļus un blokus elementu izpētei. Veikta strāvas-sprieguma raksturlielumu kontrole. Plates izturēja elektrisko parametru kontroli par atbilstību tehniskajām prasībām plākšņu sastāvā. Šobrīd nodots montāžai.

 

 The JSC (A/S) “RD ALFA mikroelektronikas departaments” continues to carry out the research No. 1.17. “Research and Development of Low Voltage and Low Noise Level Four-level Rail-to-Rail Operational Amplifier Technology and Microchip Prototype”, implemented within the framework of the project No. 1.2.1.1/18/A/006, which is implemented by the Latvian electronical and optical equipment industry competence centre. The project is co-funded by the European Regional Development Fund. Period for the implementation of the research: 01.12.2020–30.06.2022.

 

During the fifth  quarter of the research (01.12.2021. – 28.02.2021.)   the chip boards were specified and the boards were tested and characterized. We received 3 types of chips  as well as models and blocks for the study of block elements. Conducted control of current-voltage characteristics. The chips passed the control of electrical parameters for compliance with the technical requirements in the composition of the wafer. Chips are currently transferred for assembly.

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce