About us //

EU Projects

03.06.2012

Project of Training for Specialists of Metalworking Industry

 RD Alfa mikroelektronikas departaments, JSC is participating in the project launched by the Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries and the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) Training for Specialists of Metalworking Industry (Project No.L-APA-10-0027), which is co-financed by the European Social Fund.
There were 3 RD Alfa mikroelektronikas departaments, JSC employees trained and awarded with certificates within the framework of the project, during which they upgraded their professional skills, improved production management competences as well acquired new knowledge in technical field.
 

Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

AS „RD Alfa mikroelektronikas departaments” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Apmācību projekta ietvaros tika apmācīti un saņēma atestātus 3 AS „RD Alfa mikroelektronikas departaments” darbinieki, kuri paaugstināja savas profesionālās prasmes, pilnveidoja ražošanas vadības kompetences, kā arī apguva jaunas zināšanas tehniskajās jomās.
67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce